La societat RAMACAT 2000, S.L. centra les seves activitats en la producció i comercialització de bestiar

La nostra activitat està diferenciada en tres seccions:

  • Producció de bestiar porcí.
  • Comercialització de bestiar viu i de carn.
  • Producció de fruita dolça.

Serveis

servei1

Producció de bestiar porcí i boví

Producció pròpia de porcí i boví amb, granges pròpies i fins a 10.000 places d'engreix.

servei2

Comercialització de bestiar viu i de carn

Ramacat comercialitza diferents tipus de bestiar viuo vivo i 10.000 unitats de canals de porcí.

servei3

Producció de fruita
dolça

Produïm diferents tipus de fruita: Préssec, Nectarina, Paraguaians, Pera Conference i Pera Abate Fetel.