empresa 1


empresa 2

Història de l'empresa

La societat RAMACAT 2000, S.L. fou constituïda el 26 d'octubre de 1999 i està formada per 2 socis.

La societat RAMACAT 2000, S.L. té la seva activitat diferenciada en tres seccions:

1. Al principio de la seva constitució, el seu objectiu fou dedicar-se a la producció de bestiar porcí, i va comprar diferents granges d'engreix a les poblacions de Vilanova de la Barca i Almenar, a Lleida, amb una capacitat total de 10.000 places d'engreix, les quals estan complint amb la normativa del Benestar Animal 2013*.

*(REAL DECRET 1135/2002 DEL 31 D'OCTUBRE RELATIU A LES NORMES MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DELS PORCS)

2. L'activitat principal en aquest moment és la comercialització de bestiar viu i de carn:

  • Comercialització anual de 250.000 animals vius de bestiar porcí amb destí comercial: 60% a escorxadors espanyols i la resta (40%) a exportació.
  • Comercialització anual de 10.000 canals de porcí amb destí comercial: 80% a mercat nacional i la resta (20%) a exportació.
  • Comercialització anual de 8.000 animals vius de bestiar oví a mercat nacional.

3. La tercera secció, la producció de fruita dolça, en les varietats de préssec, nectarina, paraguaians, pera conference i pera abate fetel i amb una producció anual de 1.500.000 kg. Aquests es comercialitzen mitjançant l'empresa FRUTAS LERIDANAS, S.A., ja que el propietari d'aquesta té el 50% de la nostra empresa RAMACAT 2000, S.L.

Filosofia de l'empresa

La nostra filosofia és produïr i comercialitzar el producte de les nostres activitats amb la qualitat que ens exigeixen els nostres clients. Aplicant l'experiència adquirida durant més de deu anys al sector i la visió global de les nostres exportacions. La nostra professionalitat queda demostrada amb la nostra participació a:


Distribució de fruita
Frulesa

Membre de la Junta Rectora de ANCOPORC
Ancoporc

Membro de la "Lonja de Binéfar"
Lonja Binéfar